برخی از مشتریان شرکت

دانشگاه علوم پزشکی اراک

بیمارستان امام خمینی(ره) اراک

بیمارستان آیت الله خوانساری اراک

بیمارستان ولیعصر اراک

بیمارستان قدس اراک

بیمارستان سینا اراک

بیمارستان طالقانی اراک

زندان مرکزی اراک

بیمارستان امام خمینی(ره) محلات

بیمارستان مدرس ساوه

 

بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

بیمارستان معتضدی کرمانشاه

بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

بیمارستان نمازی شیراز

بیمارستان دستغیب شیراز

مرکزآموزشی درمانی حاج اسماعیل امتیاز

فوریتهای پزشکی شهیدرجایی شیراز

شهرک بهداشت ودرمان سنقر

شرکت نفت وگازکازرون

مرکزآموزش درمانی الزهرا تبریز

بیمارستان شهیدمدنی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی گچساران

بیمارستان شهیدرجایی گچساران

بیمارستان خلیج فارس بوشهر

بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان

بیمارستان شهیدمطهری جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بیمارستان امام سجاد(ع)یاسوج

بیمارستان خاتم النبیاء مشهد

بیمارستان امید مشهد

بیمارستان هاشمی نژادی مشهد

بیمارستان طالقانی مشهد

بیمارستان شریعتی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شبکه بهداشت ودرمان فاروج

بیمارستان حکیم نیشابور

شبکه درمانی پیامبراعظم(ص)بندرعباس

بیمارستان کامکارقم

بیمارستان شهیدمصطفی خمینی(ره)بهبهان

بیمارستان امام خمینی(ره)کوهدشت

بیمارستان الغدیرابهر